Vraag het de experts!

Heeft u een vraag over één van onze producten of diensten, maar staat deze niet vermeld bij deze tips & tricks? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan graag voor u klaar.

Verzendenleegmaken

Haal alles uit uw pinautomaat met deze tips & tricks

Uw SEPAY-pinautomaat bevat uitgebreide mogelijkheden om veilig en gemakkelijk elektronisch te betalen. Op deze pagina leest u handige tips & tricks, zodat u alle mogelijkheden optimaal benut.

Tips voor het gebruik van uw pinautomaat

 • Door middel van de aan/uit schakelaar aan de linker zijkant van de pinautomaat kunt u deze aanzetten. Na het opstarten verschijnt het hoofdmenu. Via de functietoetsen aan de rechter zijkant van het display kunt u een menu-optie selecteren.

 • Om energie te besparen zal de pinautomaat, als deze niet gebruikt wordt, automatisch naar de stand-by stand gaan. Het display wordt dan ook uitgeschakeld. Om de pinautomaat uit de stand-by stand te halen, dient u de aan/uit toets aan de zijkant of de “OK” toets in te drukken.

 • In algemene zin adviseren wij u uw pinautomaat wekelijks een keer uit te zetten door de ‘aan-/uitknop’ vijf seconden ingedrukt te houden. Vervolgens kunt u de pinautomaat weer inschakelen en een nacht aan de netstroom te verbinden. Op deze wijze bent u verzekerd van de meest recente software op de pinautomaat. De software-updates zorgen altijd voor het beter functioneren van uw pinapparaten en een correctie van mogelijke problemen die zijn gesignaleerd.

Bediening van uw pinautomaat

Met de “UP/DOWN”-toetsen aan de rechterzijde van het display kunt u door het menu scrollen. Met de “SELECT”-toets kunt u een menu optie selecteren. In plaats van de “SELECT”-toets kunt u ook de “OK”-toets op het toetsenbord gebruiken. Voor het verlaten van een menu kunt u de “STOP”- of “CORR”-toets gebruiken. Met de “CORR”-toets gaat u terug naar het vorige menu. Met de “STOP”-toets keert u terug naar het hoofdmenu. In sommige schermen kunt u de toetsen aan de rechterkant van het scherm gebruiken om een keuze uit twee of drie opties te maken. De opties zijn dan naast de toetsen in het scherm weergegeven.

Bekijk de verschillende statusmeldingen van uw pinautomaat

Boven in het scherm kunnen meldingen worden getoond omtrent de status van de pinautomaat. De volgende meldingen kunnen hier getoond worden:
 • LET OP PRINTER De printer is niet in staat om te printen. Controleer of er papier aanwezig is in de printer en-/of het printerklepje is gesloten.

 • LET OP BATTERIJ De batterij is bijna leeg. Het uitvoeren van een betaling kan mislukken vanwege een lege batterij. U dient de pinautomaat op te laden om een correcte werking te garanderen.

 • LET OP GEEN NETWERK De pinautomaat kan geen verbinding maken met het netwerk. Zonder verbinding kan een betaling niet worden uitgevoerd. Voor een mobiele pinautomaat kan dit worden veroorzaakt op het moment dat u in een gebied bent waar geen dekking is. Bij het opstarten van een mobiele pinautomaat duurt het even voordat de netwerkverbinding is opgebouwd. Voor een vaste pinautomaat kan dit worden veroorzaakt door een storing bij uw netwerkprovider of een verkeerd aangesloten netwerkkabel.

 • TERMINAL START OP De pinautomaat is nog aan het opstarten. Gedurende de tijd dat de pinautomaat aan het opstarten is, kan er geen betaling worden uitgevoerd. Wacht tot uw pinautomaat volledig is opgestart en de melding uit het display verdwijnt.

Het hoofdmenu van de pinautomaat doorlopen

In het hoofdmenu heeft u een aantal mogelijkheden:
 • Betaling Een betaling uitvoeren.

 • Rapportage Beheren en printen van financiële rapportages.

 • Paperfeed Door middel van deze menukeuze kan het papier doorgevoerd worden.

 • Instellingen In het instellingen menu kunnen de algemene instellingen van de pinautomaat worden aangepast.

 • Uitschakelen Met deze optie kunt u de pinautomaat uitschakelen.

 • Kopie Bon Door middel van “Kopie Bon” is het mogelijk om de transactiebon van de laatste transactie nogmaals te printen.

Een betaling op de pinautomaat uitvoeren

Om een betaling op de pinautomaat uit te voeren, volgt u de volgende stappen:
 • Selecteer ‘Betaling’ met “UP/DOWN” en bevestig deze optie vervolgens met de “SELECT”-toets. (standaard is de optie ‘Betaling’ reeds geselecteerd en is alleen de “SELECT”- of de “OK”-toets benodigd)

 • Voer het bedrag in en bevestig met “OK”.

 • Geef de pinautomaat aan de pashouder.

 • De pashouder dient de betaalkaart in te voeren aan de voorzijde van de pinautomaat.

 • De pashouder kan de pincode invoeren.

 • Na het ingeven van de pincode en het akkoord wordt de betaling afgehandeld.

 • Als de betaling is geslaagd, wordt dit zichtbaar op het scherm en wordt de transactiebon geprint.

 • De pinautomaat wordt teruggegeven aan de winkelier. Met de “OK”-toets wordt er teruggekeerd naar het hoofdmenu en zal de tweede bon worden geprint.

Rapportages op de pinautomaat inzien

In het rapportage menu kunt u de financiële totalen over een bepaalde periode printen. In het Rapportage menu kunt u kiezen uit drie Rapportages:
 • X TOTALEN Na het kiezen van deze optie worden de transactietotalen over een bepaalde periode uitgeprint. De periode staat bovenaan de bon geprint, gevolgd door een overzicht van de transactie totalen.

 • Z TOTALEN Na het kiezen van deze optie wordt een vergelijkbaar rapport uitgeprint als bij de “X TOTALEN”. Bij het printen van de “Z TOTALEN” worden echter de periodetellers op nul gezet. Hiermee wordt de vorige periode afgesloten en een nieuwe periode gestart.

 • PERIODE TOTALEN Deze geven de geboekte totalen weer, verdeeld per transactietype zoals bank, Visa, MasterCard etc., per boekingsdag (van 22:00 tot 22:00 volgende dag).

Instellingen van de pinautomaat bewerken

U kunt de volgende instellingen wijzigen in het menu:
 • Contrast Instellen van het contrast van het display.

 • Display-licht Het aan- of uitschakelen van de display-verlichting.

 • Keypad-licht Het aan- of uitschakelen van de keypad-verlichting.

Tips voor een veilig gebruik van de pinautomaat

Om een betaling op de pinautomaat uit te voeren, volgt u de volgende stappen:
 • Stel de pinautomaat zo op, dat uw klant altijd zijn pincode goed beschermd kan intoetsen.

 • Zorg ervoor dat het intoetsen van de pincode niet zichtbaar is vanaf een verhoging, via spiegels en camera’s of op een andere manier.

 • Controleer dagelijks of er veranderingen hebben plaatsgevonden op of aan de pinautomaat, controleer of er niet is gesleuteld aan de pinautomaat, zeker na een inbraak waarbij niets is gestolen.

 • Bevestig de pinautomaat bij voorkeur aan de toonbank of een andere vaste ondergrond.

 • Vraag altijd legitimatie aan monteurs en verzeker u ervan dat hun komst is aangekondigd door de leverancier.

 • Richt uw beveiligingscamera(‘s) ook op de pinautomaat en de directe omgeving – zonder dat het intoetsen van de pincode zichtbaar is – en bewaar deze gegevens.

 • Let op mensen die zich ophouden bij uw kassa(‘s), vooral rond sluitingstijd. Dit in verband met het ongezien omwisselen van de pinautomaat.