Disclaimer

Toepassingsbereik

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door SEPAY B.V. geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door SEPAY worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. SEPAY staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van SEPAY gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Deze disclaimer is ook beschikbaar in andere talen. Mocht de anderstalige disclaimers verschillen vertonen met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandstalige disclaimer leidend.

Eigenaar

De website(s) van SEPAY zijn eigendom van SEPAY B.V. (KvK nummer 32102276).

De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, en tekst op deze website zijn intellectueel eigendom van SEPAY. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SEPAY.

Informatie van derden

SEPAY B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en SEPAY B.V. deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. SEPAY B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Privacy Statement

Als u onze website bezoekt stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. SEPAY vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden.

Persoonsgegevens

SEPAY zal om uw persoons- en bedrijfsgegevens vragen voor het uitvoeren van verschillende overeenkomsten die u met SEPAY aan kunt gaan. Zo zullen wij bijvoorbeeld om uw adres vragen als u ons verzoekt om informatie toe te zenden en vragen we om een e-mailadres bij inschrijving voor een nieuwsbrief.  Via een link opgenomen onder de elektronische nieuwsbrief kunt u zich eenvoudig uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan SEPAY verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. SEPAY zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen graag zowel uw privacy als de functionaliteit van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden op onze website en voor welke doeleinden.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst op het moment dat u een website bezoekt.

Door het gebruik van cookies functioneert onze website beter. We krijgen door het plaatsen van cookies meer inzicht in het gebruik van onze website en de effectiviteit hiervan. Zo kunnen we zien hoe vaak en wanneer u bepaalde pagina’s bezoekt, welk type apparaten gebruik worden door onze bezoekers en welke webpagina’s het meest interessant zijn.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus ook niet worden gebruikt voor e-mail- of (tele)marketing acties.

Welk soort cookies plaatst SEPAY en waarom?

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen er voor dat deze website naar behoren functioneert. Zo gebruiken wij functionele cookies voor:

  • het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
  • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
  • het opslaan van voorkeuren
  • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm
  • het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
  • het opsporen van misbruik van onze website door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren

Dit soort cookies hebben geen of een zeer geringe impact op uw privacy. Ze zijn daarom uitgezonderd van het toestemmingsvereiste in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt SEPAY geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Analytische cookies

SEPAY gebruikt Google Analytics cookies. Analytics cookies worden gebruikt om het gebruik van de website in kaart te brengen en te analyseren, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website verbeterd kan worden. SEPAY gebruikt Google Analytics cookies conform de handleiding die het College Bescherming Persoonsgegevens heeft opgesteld.
Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten: de informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (zo wordt o.a. het laatste octet van het  IP-adres verwijderd) en er worden geen andere gegevens gedeeld. Hierdoor is voor het gebruik van deze Analytics cookies geen toestemming vereist.

Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

Overige cookies

Naast de in de vorige paragraaf genoemde cookies, willen onze websites van enkele aanvullende cookies gebruik maken. Hiervoor is toestemming nodig. Wanneer u doorklikt naar een vervolgpagina van de website en op die manier toestemming verstrekt, worden ook onderstaande cookies geplaatst.

Social media cookies
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te delen via de sociale netwerken Facebook, Twitter, Google + en LinkedIn. Deze buttons maken gebruik van stukjes code die van deze sociale media platforms afkomstig zijn. Wanneer webpagina’s gedeeld worden met deze buttons, worden er cookies geplaatst.

Voor meer informatie over wat deze sociale media platforms met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacy verklaringen. SEPAY heeft hier geen invloed op.

Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies die over één of meerdere domeinen worden gebruikt om surfgedrag van bezoekers vast te leggen, zodat het mogelijk is om hen op basis hiervan gerichte content te tonen of aanbiedingen te doen.

Onderstaande tracking cookies worden gebruikt.

Google dynamic remarketing
Remarketing wordt gebruikt om online advertenties weer te geven aan personen die de website eerder hebben bezocht. Eerder surfgedrag  dient dan als basis om afgestemde advertenties te kunnen tonen.

Google Adword conversion
Met Adword conversion wordt nagaan hoe effectief advertentieklikken zijn in het genereren van acties van klanten, zoals aankopen op de website of aanmeldingen voor de nieuwsbrief.

Google Doubleclick
DoubleClick is een technologie waarmee interactieve advertenties over meerdere kanalen gerealiseerd en gemanaged kunnen worden..

Hoe zijn cookies te verwijderen?
Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer of andere randapparatuur cookies plaatsen, dan kunt u te allen tijde uw permissie instellingen aanpassen onderaan de pagina in de footer of u kunt uw browserinstellingen aanpassen.  Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de browser.

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via Youronlinechoices.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. SEPAY heeft hier geen invloed op.

E-mail disclaimer

De informatie die afkomstig is van een e-mail met het domein @sepay.nl is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

SEPAY B.V., statutair gevestigd te Den Haag en geregistreerd in het Handelsregister onder nr. 32102276, is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van communicatie per e-mail en verzending van documenten en gegevens.