Handleiding SEPAY Smart Plus

Handleiding SEPAY Smart Plus

Overzicht SEPAY Smart Plus

Mobiele Pinautomaat - SEPAY Smart Plus - Android - Bonprinter - 4G - Wifi
1
4
3
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 1. Tijd
 2. Wifi netwerk en signaalsterkte
 3. Mobiel netwerk en signaalsterkte
 4. Batterij indicator
 5. Aan/uit toets
 6. Printerklep
 7. Indicatielampjes voor contactloze betaling
 8. NFC-Chip (niet zichtbaar)
 9. Chiplezer
 10. Magneetstriplezer
 11. USB-C aansluiting (opladen)
 12. Betalingsknop
 13. Menu knop

Installatie

Direct klaar voor gebruik

Wanneer u deze pinautomaat heeft ontvangen, hoeft u geen actie meer te ondernemen met betrekking tot koppelen met uw bank of activeren van creditcards. Dit alles hebben wij al gedaan en de pinautomaat is klaar voor gebruik.

In/uitschakelen

Om de pinautomaat in te schakelen, drukt u 3 seconden op de aan/uit toets (5). Deze bevindt zich aan de linkerzijde van de pinautomaat. Nadat de SEPAY Smart (Plus) volledig is opgestart komt u automatisch in de betaalapplicatie. 

Opladen

Aan de linkerzijde van de pinautomaat, zit een USB-C aansluiting (11), hiermee kunt u de pinautomaat opladen. 

Simkaart

Iedere mobiele pinautomaat van SEPAY wordt standaard geleverd met een geactiveerde Simkaart. Hierdoor kunt u zowel gebruik maken van het mobiele netwerk van KPN als uw wifi access point(s) waarop u de toegang op de terminal instelt.

Mobiele Pinautomaat - SEPAY Smart Plus - Android - Bonprinter - 4G - Wifi
Technisch Menu Screen
Instellingen SEPAY Smart
Login
Betaling invoeren - SEPAY Smart
Betaalproces op de SEPAY Smart
Kopiebon screen op SEPAY Smart
Rapportage screen - SEPAY Smart
Rapportage Keuze Scherm - SEPAY Smart
Retourpinnen met SEPAY Smart
Pas aanbieden SEPAY Smart
Talenselectie - SEPAY Smart
Vast bedrag ingeven - SEPAY Smart
Technisch Menu Screen
Instellingen SEPAY Smart
Login
Betaling invoeren - SEPAY Smart
Betaalproces op de SEPAY Smart
Kopiebon screen op SEPAY Smart
Rapportage screen - SEPAY Smart
Rapportage Keuze Scherm - SEPAY Smart
Retourpinnen met SEPAY Smart
Pas aanbieden SEPAY Smart
Talenselectie - SEPAY Smart
Vast bedrag ingeven - SEPAY Smart

Hoofdmenu

Vanuit het hoofdscherm kunt u toegang krijgen tot het menu door op de MENU TOETS Menu Button SEPAY Smart te drukken. In het menu kunt u opties vinden zoals
 • Betaling Betaalknop - Menu
 • Terugbetaling Retourpinnen Icoon
 • Kopie Bon Kopie Bon SEPAY Smart
 • Rapportage Rapportage functie - SEPAY Smart
 • Instellingen Instellingen Icon
 • Technisch Menu technisch menu icon
Op het scherm kunt u menu items selecteren door er op te drukken. Wanneer u op de GROEN PIJL drukt verlaat u het menu en keert u terug naar het hoofdscherm.

Betalingen verrichten

BETALING

 1. Er zijn twee methodes om een betaling uit te voeren, namelijk:
  1. MENU TOETS Menu Button SEPAY Smart in te drukken/selecteren en daarna BETALING Betaalknop - Menu selecteren om een betaling uit te voeren;
  2.  Door op de Betalingstoets Betaalknop - Home te drukken.
 2. Hierna kunt u het bedrag ingeven met de numerieke toetsen (0-9).
 3. Bij onjuiste invoer kunt u deze weer verwijderen door op de CLEAR TOETS   C   te drukken.
 4. Bevestig het juiste bedrag door op de GROENE TOETS  OK  te drukken.
 5. De betaalautomaat geeft het totaalbedrag aan in het scherm en vraagt om een betaalpas.
 6. Afhankelijk van het type betaalpas kan deze gelezen worden via de chipkaartlezer aan de zijkant (9) en contactloos gelezen worden door de kaart (of smartphone) op de printerklep te houden (8) te houden.
 7. Bij chipbetalingen en contactloze betalingen boven € 50,00 wordt in het volgende scherm de pincode gevraagd. De klant dient deze in te toetsen en te bevestigen met de GROENE TOETS  OK .
 8. De betaalautomaat verwerkt de betaling, u dient te wachten totdat deze is afgerond.
 9. Na het accepteren van de betaling wordt een bon geprint.
 10. Indien de kaart met de chip is gelezen dient de klant de bankpas te verwijderen. De betaalautomaat keert nu terug naar het hoofdscherm.

Terugbetalen / Retourpinnen

Terugbetaling

Deze pinautomaat is geschikt voor retourpinnen. Om deze functie te gebruiken, dient u deze te activeren binnen Mijn SEPAY. Meer informatie hierover, vindt u terug op onze website.

 1. Druk op het hoofdscherm de MENU TOETS Menu Button SEPAY Smart.
 2. Selecteer TERUGBETALING Retourpinnen Icoon om een retour betaling uit te voeren.
 3. De betaalautomaat vraagt om een PASSWORD. Voer hier uw 5-cijferige code in en bevestig deze met de GROENE TOETS   OK .
 4. Voer het retour bedrag in met de numerieke toetsen (0-9) en bevestig deze met de GROENE TOETS   OK .
 5. De betaalautomaat geeft het totaalbedrag aan in het scherm en vraagt om een betaalpas.
 6. Afhankelijk van het type betaalpas kan deze gelezen worden
  via de chipkaartlezer aan de zijkant (9) en contactloos gelezen worden door de kaart (of smartphone) op de printerklep te houden (8) te houden.
 7. De betaalautomaat verwerkt de terugbetaling, u dient te wachten totdat deze is afgerond.
 8. Na het accepteren van de betaling wordt een bon geprint. Indien de kaart met de chip is gelezen dient de klant de bankpas te verwijderen. 
 9. De betaalautomaat keert nu terug naar het hoofdscherm.

Kopie bon

 1. Selecteer op het hoofdscherm de MENU toets  Menu Button SEPAY Smart
 2. Druk op de KOPIE BON toets Kopie Bon SEPAY Smart om een bon te printen van de laatste goedgekeurde transactie. Op het scherm wordt de status getoond van de laatst uitgevoerde transactie.

TIP: Weet u niet zeker of een transactie is geslaagd? Gebruik de kopie bon functie. Deze toont en/of print de laatste goedgekeurde transactie.

Rapportage

Selecteer op het hoofdscherm de MENU TOETS Menu Button SEPAY Smart. Druk op RAPPORTAGE Rapportage functie - SEPAY Smart om een rapportage of dagstaat te printen.

X-TOTALEN

Druk op X-TOTALEN om een rapportage te printen. Maak een keuze tussen COMPACT of UITGEBREID. Dit rapport is grotendeels gelijk aan het Z-TOTALEN rapport, behalve dat onderaan de bon de tekst NOG OPEN wordt afgedrukt. De periode wordt dus niet afgesloten en de aantallen en bedragen worden doorgeteld.

Z-TOTALEN

Druk op Z-TOTALEN om een dagstaat te printen. Maak een keuze tussen COMPACT of UITGEBREID. De betaalautomaat drukt een rapport af uit met daarop het totaalbedrag dat is gepind sinds de laatste Z-uitdraai. Onderaan de bon verschijnt de tekst TOTALEN ZIJN GERESET en staat het tijdstip dat de periode is beëindigd. Reset geeft aan dat de TOTALEN weer op 0 gezet zijn. De nieuwe periode wordt pas gestart na de eerstvolgende gelukte transactie.

Taalselectie

 1. Druk in het hoofdscherm op MENU toets Menu Button SEPAY Smart
 2. Druk op de INSTELLINGEN Knop Instellingen Icon
 3. Druk op TAALSELECTIE.
 4. Selecteer de gewenste taal.
 5. Na bevestiging keert de automaat terug naar het hoofdscherm.

Login optie

De login optie is bedoeld om pinomzet te koppelen aan personen/groepen. Deze optie kunt u aanzetten binnen “Mijn SEPAY”.

Klik op het icoon van de betaalautomaat waarop u deze functie wilt activeren.

In hetzelfde menu vindt u ook de optie “VAST BEDRAG”. Deze functie komt verderop aan bod.

 1. Selecteer op het hoofdscherm de MENU TOETS Menu Button SEPAY Smart.
 2. Druk daarna op INSTELLINGEN
  Instellingen Icon en dan op
 3. U kunt nu inloggen met uw code/naam. Wanneer uw login correct heeft ingevoerd, bevestigt u deze met de GROENE TOETS  OK .

Iedere betaling zal geregistreerd worden onder uw code/naam.

Deze gegevens kunt u terugvinden binnen “Mijn SEPAY” in het transactieoverzicht onder KLANTREF.

Instellen vast bedrag

Er zijn situaties te bedenken waarbij er (bijna) continue één bedrag wordt afgerekend. Bijvoorbeeld om gebruik te maken van het toilet, parkeren bij evenementen of om een toegang af te rekenen. In dit soort situaties is het mogelijk om een vast bedrag in te stellen op de betaalautomaat. Dit scheelt weer iedere keer een handeling om (weer) hetzelfde bedrag in te voeren. Om hier gebruik van te maken, dient u deze eerst te activeren binnen uw persoonlijke pagina (Mijn SEPAY). Na deze wijziging dient u een update uit te voeren op uw betaalautomaat. Binnen Mijn SEPAY klikt u op het icoon van de  betaalautomaat waarop u deze functie wilt activeren. In hetzelfde menu vindt u ook de optie “VAST BEDRAG”. Deze functie komt verderop aan bod.
 1. Selecteer op het hoofdscherm de MENU TOETS Menu Button SEPAY Smart
 2. Druk daarna op INSTELLINGEN Instellingen Icon
 3. Druk op VAST BEDRAG
 4. U kunt nu het bedrag invoeren.Let op! Het bedrag wordt weergegeven in centen. Wanneer het (vaste) bedrag correct is ingevoerd, bevestigt u deze met de GROENE TOETS  OK .

Vast bedrag afrekenen

Wanneer het vaste bedrag is ingesteld kunt u een betaling starten door op de betaaltoets Betaalknop - Home te drukken in het hoofdscherm. Het ingevoerde (vaste) bedrag wordt weergegeven en u kunt direct de betaling starten.

Afwijkend bedrag afrekenen

Deze optie is enkel beschikbaar wanneer AFWIJKEND BEDRAG TOESTAAN is ingeschakeld binnen “Mijn SEPAY”.
 1. Selecteer op het hoofdscherm de MENU TOETS Menu Button SEPAY Smart
 2. Selecteer daarna BETALING Betaalknop - Menu
 3. Voer een afwijkend bedrag in (in centen) en bevestig deze met de GROENE TOETS  OK 
 4. Volg daarna de reguliere betaalmethode.

Software updates

Updates worden automatisch geïnstalleerd wanneer de betaalautomaat aanstaat en een (mobiele) netwerkverbinding heeft.

Heeft u twijfels of uw betaalautomaat de laatste versie heeft, dan kunt u dit terugvinden binnen Mijn SEPAY. Indien u handmatig een update wilt uitvoeren:

 1. Selecteer op het hoofdscherm de MENU TOETS Menu Button SEPAY Smart
 2. Selecteer TECHNISCH MENU technisch menu icon.
 3. In het TECHNISCH MENU kunt u een UPDATE starten door UPDATE te
 4. selecteren.

Verbinden met Wifi

In het hoofdscherm:

 1. Druk op SETTINGS;
 2. Druk op Network & Internet;
 3. Schakel Wi-Fi in (indien nodig);
 4. Druk op Wi-Fi;
 5. Selecteer het Wi-Fi netwerk waarme je wilt verbinden;
 6. Voer wachtwoord/sleutel voor Wi-Fi netwerk in en druk op connect;
 7. Betaalautomaat is nu met Wi-Fi verbonden.
Upload jouw CV | PDF
Maximale bestandsgrootte: 5 MB
Voornaam
Achternaam
Emailadres
Telefoonnummer
Toelichting / motivatie